Bộ sưu tập Dynamic

 Sơ mi Nam tay dài trắng  Sơ mi Nam tay dài trắng
290,000₫
 Sơ mi Nam tay dài trắng phối  Sơ mi Nam tay dài trắng phối
295,000₫
 Sơ mi Nam tay dài vàng  Sơ mi Nam tay dài vàng
290,000₫
 Sơ mi Nam tay dài vàng phối  Sơ mi Nam tay dài vàng phối
295,000₫
 Sơ mi Nam tay dài xám  Sơ mi Nam tay dài xám
290,000₫
 Sơ mi Nam tay dài xám phối  Sơ mi Nam tay dài xám phối
295,000₫
 Sơ mi Nam tay dài xanh biển  Sơ mi Nam tay dài xanh biển
290,000₫
 Sơ mi Nam tay dài xanh biển đậm  Sơ mi Nam tay dài xanh biển đậm
290,000₫
 Sơ mi Nam tay dài xanh biển phối  Sơ mi Nam tay dài xanh biển phối
295,000₫